Reparationer

Teknik & Rehabservice utför reparation samt service och underhåll på marknadens vanligaste utrustningar och fabrikat för träning och rehabilitering.

KUNSKAP OCH BEHÖRIGHET

Vi är licensierade för reparationer av stötvågsutrustning från Storz Medical samt har behörighet att utföra den av Socialstyrelsen rekommenderade årliga revision av elsäkerhet på patientutrustning för rehabilitering, sjuk- och friskvård som finns hos t.ex. terapeuten, naprapaten, kiropraktorn, sjukgymnasten, massören och friskvårdaren.

BESTÄLL REPARATION HÄR

ToR_Bild-Utrust-Repar